Aktuell Allgemein Slider

Piratenpartei – Korsanlar Partisi – programından bazı başlıklar

Von Mustafa Akpolat

Vatandaşlık – Çifte vatandaşlık ve doğumla kazanılan vatandaşlık.
Vatandaşlığa geçiş engellerini aşabilmek, buna bağlı olarak seçme ve seçilme hakkının önündeki engelleri kaldırmak için, çifte ve çoklu vatandaşlığı savunuyoruz.
Tek bir vatandaşlığı seçme zorunluluğu kalkmalıdır. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan herkes ekonomik kriterlere bakılmaksızın, Alman vatandaşlığını alabilmelidir. Bu adım uyumun bir parçasıdır ama hedefi değildir. Bizler, koşulsuz olarak Almanya’da doğan her insanın Alman vatandaşı olmasını destekliyoruz.

Herkese  Seçim Hakkı
Biz, Korsanlar Partisi olarak, milliyetlerine ve pasaportlarına bakmaksızın, Almanya´da yaşayan tüm insanların, toplumsal yaşama katılmalarının sağlanmasını savunuyoruz. Örneğin, Almanya’da doğan gençlerin seçim haklarının olması, ama Anne ve Babaların seçme haklarının olmaması kabul edilemez. Yıllardır Almanya’da yaşayan, fakat Alman vatandaşı olmamaları, seçim hakkının önünde engel olmamalıdır. Nitekim uyumun, herkesin aynı örf ve adetlere sahip olma mecburiyetini gerektirmemektedir. Dolaysıyla Almanya´da yaşamak için ve seçim hakkının olması için hiç kimsenin kendi kültürel kimliğinden feragat etmemelidir diyoruz.

Çocuk yoksulluğuna karşı mücadele
Korsanlar Partisi olarak çocukların yoksulluğuna karşı, çocuklar için temel bir gelir sağlanmasını savunuyoruz. Biz, aile modelinden bağımsız olarak, tüm ailelerin durumunu iyileştirmek istiyoruz. Çocuk yoksulluğu, gelir düzeyi düşük ailelerin konumundan kaynaklanmaktadır, bundan dolayı çocukların sosyal yaşama katılımını, eğitimde fırsat eşitiğini ve imkanlarını artırılması için ailelerin gelir düzeylerini yükseltmek istiyoruz.
 (Almanya’da yaklaşık 12,4 milyon kişi yoksulluk sınırı altından yaşıyor. Buna bağlı olarak iki milyon dörtyüz altmış bin çocuk (2.46 Milyon) yoksulluk içinde büyüyor. Bu sayı Hamburg’da 52 bin çocuğu etkilemektedir.)

Yeterli düzeyde asgari ücret
Çalışanların ücretleri, geçimini sağlamayayetecek düzeyde olmalıdır. Koşulsuz temel gelir henüz uygulanmadığı için, esas olarak yasal düzenleme ve toplu iş sözleşmeleri ile bunu sağlamak mümkündür. Bu nedenle, Korsanlar Partisi, Almanya ve Avrupa çapında bölgesel, yasal, adil, güvenli çalışma koşullarıyla asgari bir ücretin gerçekleştirilmesini savunmaktadır.

Herkes için Sağlık hizmeti
Korsanlar partisine göre, sağlık sisteminin merkezinde insan yer almaktadır. Almanya’da herkes, kaliteli, gerekli sağlık hizmetlerinden, gelirlerinden ve konumlarından bağımsız olarak yararlana bilmelidir. Tüm vatandaşlar sağlık hizmetlerinin finansmanına katılmaktadırlar. Bireysel katkı payları, finansal kapasiteleri dikkate alınarak belirlenir. Özel sağlık sigorta şirketleri,insanların gelir ve servetlerine göre ayrıcalıklı sağlık hizmeti sunmaları kaldırlmalıdır.

Herkese Özgürce Öğrenim Hakkı
Tüm insanların köken ve milliyetlerine bakmaksızın, toplumda söz sahibi olmalı ve toplumu şekilendirmede katkılarının olmasını, oldukça anlamlı ve önemli buluyoruz. Toplumun her alanında tüm insanlara eşit şans ve eğitim hakkı tanınmalıdır. Dolaysıyla eğitim hakkı çocuk yaşta elbet ki güvencede olmalıdır. Bizler çocuk kreşlerin ve öğrenci harçların kaldırılması ve okul harçların veya kitap harçlarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz.

İnanç Konusu
Modern bir toplum diğer dini inançlara karşı toleranslı olmalıdır. Devlet ise tüm inançlara karşı eşit mesafede tarafsız durmalıdır. Devlet şu an taraflı davranmaktadır. Nitekim Kilise vergilerini topluyor. Biz buna kararlılıkla karşıyız ve örneğin Müslümanlar için böyle bir şey yapılmamaktadır. Her Kilise kendi sorunlarıyla kendileri ilgilenmelidir ve kendi maddi sorunlarını kendileri çözmelidir. İnançlar arası bir rekabet olması yerine dinler arası daha çok renklilik olmalıdır.

Gerçek İltica hakkı
Biz, tanınan sığınma hakkının ve iltica gerekçelerinin genişletilmesinden yanayız. İnsanlar cinsel kimliklerinden, bağlı oldukları etnik kökeninden, inancından, düşüncesinden dolayı takip ve baskıya maruz kalıyorsa veya iklim ve doğa felaketleri, açlık, yoksulluktan dolayı yaşam hakları tehlike altındaysa sığınma hakkı verilmek zorundadır.  Avrupa’da sığınma hakkı arayan insanların, üçüncü ülkeden geldiği gerekçesiyle Almanya’nın sığınma hakkı vermemesini yanlış buluyoruz. Geçerli olan yasaya göre, iltica dilekçesi verebilmesi için üçüncü bir AB ülkesinden Almanya’ya giriş yapmamış olması gerekiyor. Veya giriş yaptığı AB ülkesine iltica dilekçesi verebilir.  Almanya’nın bu uygulanması AB’yi oluşturan sınır ülkelerin yükünü artırdığından dolayı sığınmacılar kabul edilemez zor koşullarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

Dışlanma ve Irkçılığa karşı – Şans eşitliği ve çeşitlilik-
Irkçılık ve ayrımcılık bugün hala Almanya’da birçok alanda yaşanmaktadır. Biz barış içinde bir arada yaşama mücadelesine destek veren projelerin desklenmesini ve hoş görüsüzlüğe, ayrımcılığa, ırkcılığa karşıda mücadele edilmesini savunuyoruz  Resmi daireler, polis, kamu kurum, kuruluş ve okullar toplumun çeşitliliğini yansıtan ve güçlendiren her kültürden insanlara daha açık olmalıdır. Toplumsal ve siyasal yaşamda tüm insanların katılımı savunuyor ve bunun için mücadele ediyoruz.

Ayrımcılığa Hayır, Toleransa evet
Farklı kökenden olan etnik grupların bir birlerine karşı kışkırtılmasına ve ayrımcılığa karşıyız. Tolera etmek tüm politik çabaların hedef ve amacı olmalıdır.

Ayrımcılığa her durumda karşı durulmalı.
Hala bir çok insan rengi ve diğer farklılıklardan dolayı günlük hayatta haksızlığa uğramaktadır (örneğin: Ev bulmada, Eğitim ve iş yeri bulmada)

Bu türlü haksızlığa kesin çözüm getirilmelidir.
Zarar görene tek taraflı davranışlardan ve yargılamaktan ziyade, ayrımcılığın sebebi araştırmalı, aksettirmeli ve etkin bir şekilde mücadele edilmelidir

Yabancı Mesleki belge, diploma ve becerilerin tanınması
Eğer, Almanya dışında edinilen diplomalar tanınmazsa, bir çok insan kendi mesleklerlerinde çalışamayacak veya öğrenimlerine devam edemeyecekler. Biz, yabancı ülkelerde edinilen diploma ve belgelerin tanınmasının kolaylaştırılmasında kararlıyız. Bir çok ülkede, buradaki geleneksel ikili mesleki eğitim sistemi yaygın değildir. Bu durum, yıllarca çalışmış, mesleğinde tecrübeli göçmen işçiler için zaten sorun teşkil etmektedir. Resmi olarak belgelenmeyen mesleki tecrübeler için diğer ülkelerden beceri ve özel yeteneklerin belgelene bilinmesi için uygun önlemler alınmalıdır.

Almanca Kurslarına ücretsiz erişim sağlanmalıdır
Şu an, Göçmenler için zorunlu olan, dil seviyesi B1′ye kadar olan Almanca kurs ücretleri eğer kişi ödeyemez durumdaysa üstleniliyor. B1 dil seviyesi ancak basit mesleklerde çalışmak için yeterli. Ancak yüksek öğrenim için daha yüksek düzeyde olan C2 dil seviyesi gerekmektedir. Biz, insanların önündeki engelleri azaltmak için tüm Almanca kurslarının ücretsiz olmasını veya kurs ücreti ödeyemeyecek olanların kurs giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

Vatandaşlık haklar ve güvenlik
Medya üzerinden terörist saldırılar olacağı üzerine halka korku ve güvensizlik yayarak ve polikacıların bu haberlere dayanak olan demeçler vererek, hokkabazlık yaparak güvenlik korkusu yayarak gerçek anlamda halkın güvenliği sağlanamaz. Biz,güvenlik tiyatrosu ile ağır silahlı polislerin Tren istasyonlarında, Havalimanlarında görevlendirilmesini redediyoruz. Bunun yerine gerçek anlamda güvenli bir iç politikanın hayata geçirilmesini savunuyoruz. Güvenlik kurumları, İçişleri bakanının, halkın haklı taleplerine ve anayasal haklarına karşı kullanacağı siyasi kolu değildir. Bunun yerine, polis ve diğer güvenlik güçlerinin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, ve hak ihlallerine karşı harekete geçmelidir. Suç işleme oranının azaltılması, sadece eğitim ve tüm vatandaşların sosyal durumların düzeltilmesi, iyileştirilmei ile sağlana bilinir.

Anayasal hak ve temel özgürlükler -Toplantı ve gösteri hakları
Yeni bir gösteri ve haklar yasası ile, toplantı ve gösteri haklarını güçlendirmek istiyoruz. Polislerden hariç, göstericilerin sosyal ve politik nedenlerden dolayı kimliklerinin saklı kalması gerekli olabilir. Bir çok AB üyesi ülkede böyle bir uygulamaya gerek görülmemektedir. Güvenlik kameralarının kullanımı ve sivil polis yetkileri olağanüstü durumlar dışında kesin kurallarla sınırlandrılmıştır. Bu uygulamaların daha sıkı kontrol edilmesini, gösteri ve toplantı organizatörlerinin bu konuda daha iyi bilgilendirilmesini talep ediyoruz

Kişisel kontroller
2005 yılından bu yana, polis kentin bazı bölgelerini ”Riskli bölge” ilan ederek, yoldan geçen insanlar keyfi olarak kimlik kontrolunden geçirilmekte veya gözaltına alabilmektedir.
Toplanan kişisel veriler aylarca saklanmaktadır. Biz, şüpheli olmadan insanların kimlik kontrollerinden geçirilmesini redediyoruz ve bu uygulamanın tüm bir semti ve semt sakinlerini, ziyaretcilerini potansiyel süpheli olarak zan altında bırakılmasına son verilmesini talep ediyoruz.

0 Kommentare zu “Piratenpartei – Korsanlar Partisi – programından bazı başlıklar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.